Bezpieczny wypoczynek podczas wycieczek

włącz .

REALIZACJA ZADANIA NR 10

Z PROJEKTU BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie

 

Zagadnienie, które wybraliśmy do realizacji ostatniego zadania jest co roku aktualizowane i przypominane w każdej klasie.  Związane jest z bezpieczeństwem uczniów na wycieczkach i w czasie biwaków – „Bezpieczny wypoczynek podczas wycieczek". Wychowawcy otrzymali pomocnicze materiały do wykorzystania na zajęciach ze swoimi uczniami. Celem zajęć było kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu oraz przewidywania zdarzeń przyczynowo – skutkowych. 

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…

włącz .

REALIZACJA ZADANIA NR 9

Z PROJEKTU BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNY UCZEŃ

w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie

 

Zadania polegało na przeprowadzeniu konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…Na początku marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantem starszym sierżantem Marcinem Górakiem z Wydziału do Spraw Nieletnich. Uczniowie mieli okazję zdobyć wiedzę z zakresu prawa na temat wykroczeń i przestępstw. 

Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiska, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „euro sieroctwa”, gdzie szukać pomocy?

włącz .

REALIZACJA ZADANIA NR 8

Z PROJEKTU BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNY UCZEŃ

w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie

 

Zadania polegało na przeprowadzeniu konwersatoriów pod hasłem: „Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiska, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „euro sieroctwa”, gdzie szukać pomocy?” Spotkanie odbyło się 4 marca 2015 roku. Uczniowie zostali podzieleni na 2 grupy i spotkali się z przedstawicielem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anną Wiśniewską. 

Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność

włącz .

REALIZACJA ZADANIA NR 7

Z PROJEKTU BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie

 

Zadanie na temat „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność” zostało przeprowadzone w formie konwersatoriów we wszystkich klasach z podziałem na trzy grupy wiekowe. W grupie pierwszej znaleźli się uczniowie klasy I – III gimnazjum i klasy przysposabiającej do pracy. Na początku uczniowie odszukali w słowniku pojęcia tolerancja i akceptacja. Następnie podczas pogadanki wspólnie próbowaliśmy ustalić od czego zależy wartość człowieka (płeć, uroda, sława, zawód, kolor skóry itd.). 

Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki

włącz .

REALIZACJA ZADANIA NR 6

Z PROJEKTU BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNY UCZEŃ

w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kolejnym zadaniu z projektu Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń pn.,,Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki”. Uczniowie spotkali się z policjantami, którzy przybliżyli im temat i zagadnienia z nim związane.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie