Projekt „Zrozum mnie! Makaton – Program Rozwoju Komunikacji”

włącz .

 

Dnia 11 stycznia 2016 r. Zarząd Powiatu Nakielskiego ogłosił konkurs na organizację zajęć pozalekcyjnych w roku 2016 dla szkół i placówek prowadzonych przez powiat nakielski. Jedną z placówek, której projekt wygrał finansowanie przez powiat nakielski jest Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie. Pomysłodawcą wybranych zajęć pozalekcyjnych jest pani Sara Pawlicka.

Projekt nosi tytuł „Zrozum mnie! Makaton – Program Rozwoju Komunikacji” i wprowadzony został w życie szkoły w marcu bieżącego roku. Głównym celem zajęć jest objęcie kilkunastu dzieci i zrealizowanie z nimi kilku lub kilkunastu dodatkowych godzin zajęć Programem Językowym Makaton (autorstwa dr Bogusławy B. Kaczmarek) w ramach cyklicznych spotkań. Zapewnienie uczniom warunków sprzyjających nabywaniu nowych umiejętności i doświadczeń pomagających w nauce i ich codziennym życiu. Projekt obejmuje nauczanie indywidualne oraz grupowe w szkole na zajęciach pozalekcyjnych.

Trwałym rezultatem dodatkowych działań placówki będzie przede wszystkim wzrost poziomu komunikacji uczniów objętych projektem finansowanym przez powiat nakielski. Zostaną rozwiązane trudności porozumiewania się, co ułatwi życie młodych ludzi, pomoże w ich wychowaniu i realizacji zadań wyznaczonych przez rodzinę i nauczycieli. Ponieważ uczniowie są na różnych etapach edukacyjnych efekty pracy będą dla każdego z nich indywidualne, jednakże każda zmiana ku możliwości porozumiewania się uważana będzie za sukces i motywację do dalszej pracy.

Ze środków pozyskanych od powiatu nakielskiego oraz sponsora zostały zakupione pomoce dydaktyczne, z których uczniowie korzystają w trakcie zajęć: komunikatory, książki komunikacyjne, formularze do zapisów postępów, podręczniki, płyty z programami oraz zabawami.

Partnerzy:

p. Józef Ganzera – zakład kominiarski – sponsor

p. Anna Kamińska – nieodpłatne zajęcia logopedyczne

p. Natalia Majewska – nieodpłatne zajęcia logopedyczne

p. Magdalena Mańkowska – nieodpłatna pomoc w organizacji zajęć

p. Aneta Sala – nieodpłatna pomoc w organizacji zajęć

p. Julia Ganzera – nieodpłatny masaż relaksacyjny i gimnastyka dłoni

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie