Tropiciele historii - mój dom miasto, region

włącz .

Tropiciele historii – mój dom, miasto, region to projekt na zajęcia pozalekcyjne współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. Celem ogólnym zajęć historycznych było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia oraz wpajanie uczniom ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych.

W czasie spotkań z młodzieżą rozwijano indywidualne zainteresowania, kształtowano więzi z krajem ojczystym i postawy patriotyczne, wpajano szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu, kultury, rozwijano zainteresowania własną historią - swojej rodziny, miasta i regionu, rozwijano zamiłowania do turystyki i nawyku kulturalnego zachowywania się w różnych miejscach i sytuacjach. Udało nam się zrealizować kilka wyjazdów dla naszych podopiecznych min. do Biskupina, by pokazać zupełnie nieznane im oblicza sztuki archaicznej, a także do Bydgoszczy, która położona tak blisko naszego miasta - nie jest znana dzieciom z jej walorów historyczno – turystycznych.

W planowanych działaniach znalazły się także:

- cykliczne spotkania z uczestnikami zajęć (cotygodniowe; poruszanie tematów związanych z historią Polski, Szubina i regionu, fotografowanie miejsc znanych w naszym regionie i mieście)

- wewnątrzszkolny konkursu plastyczny pn. "Drzewo genealogiczne mojej rodziny"

- zwiedzanie Muzeum Mydła i Historii Brudu oraz Muzeum Wojska Polskiego w Bydgoszczy,

- zaprezentowaliśmy album - przewodnik po mieście Szubinie na forum szkoły,

- oglądaliśmy wystawy w Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie oraz uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.

Uczniowie chętnie spędzali czas na zajęciach pozalekcyjnych. Bardzo zainteresowało ich poznawanie historii własnej rodziny, a także najbliższego otoczenia miasta i gminy Szubin. Uczniowie lepiej rozumieją pojęcia związane z historią, a także kojarzą i potrafią powiedzieć kilka słów o wybranych postaciach ważnych dla historii Polski i naszego  regionu. W czasie spotkań uczestnicy integrowali się ze sobą, uczyli współpracy.

Projekt udało się zrealizować dzięki pomocy partnerów: dyrektora Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy, pani Kamili Czechowskiej - dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej, pani Katarzyny Pietrzak, pani Anny Kamińskiej.

Koordynatorem projektu była pani Małgorzata Grzeszczak.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie