Daj mi szansę – współczesne metody terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

włącz .

Głównym powodem podjęcia się realizacji projektu pn. Daj mi szansę – współczesne metody terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi była potrzeba zwiększenia liczby godzin zajęć terapeutycznych dla uczniów naszej szkoły, gdyż nie wszyscy mogą w nich uczestniczyć. Konieczne jest też stałe unowocześnianie i wzbogacanie pracowni w nowy sprzęt i pomoce do pracy, by zajęcia z dziećmi były coraz atrakcyjniejsze, a efekty pracy coraz lepsze.

Uważamy, że naszym zadaniem jest także informowanie i uświadamianie środowiska zewnętrznego o działalności terapeutycznej naszej szkoły, zwłaszcza nowoczesnych metodach pracy takich, jak: Integracja Sensoryczna, stymulacja audio – psycho - lingwistyczna metodą Tomatisa, Neurosensomotoryczna Terapia Odruchów dr Swietłany Masgutowej, masaż leczniczy, hipoterapia, dogoterapia, nowoczesna terapia logopedyczna, stymulacja polisensoryczna.

Wiemy, że nauczyciele pracujący w przedszkolach i szkołach podstawowych często borykają się z różnymi problemami w funkcjonowaniu dzieci i nie znają sposobów radzenia sobie z nimi. Chcemy propagować wiedzę o różnych metodach terapii dziecka zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców.

W ramach projektu objęto kilkoro dzieci terapią i zrealizowano z nimi kilka lub kilkanaście dodatkowych godzin zajęć w ramach cyklicznych spotkań (Integracja Sensoryczna, trening słuchowy, zajęcia logopedyczne, terapia odruchów, masaż). Odbyły się także spotkania grupowe w ramach dogoterapii, stymulacji polisensorycznej oraz wyjazd na zajęcia z cyklu „Zielona Szkoła”, których główną atrakcją była hipoterapia. W szkole zorganizowano spotkanie dla nauczycieli i wychowawców z przedszkoli i szkół podstawowych, którego głównym celem było dzielenie się problemami i wiedzą na temat nowoczesnych form terapii.

Szkoła wydała także biuletyn informacyjny o swojej działalności oraz zorganizowała tzw. Drzwi Otwarte dla wszystkich, którzy zastanawiają się czy szkoła specjalna jest właściwym miejscem dla ich dziecka.

Efekty realizacji tego projektu były bardzo pozytywne. Dzieci, które do tej pory nie miały możliwości realizowania zajęć terapeutycznych skorzystały z nich w ramach dodatkowych godzin bez konieczności czekania na kolejny rok szkolny. Podczas zajęć grupowych poznały takie formy oddziaływań, z którymi do tej pory nie miały szans się spotkać, zintegrowały się podczas wspólnej zabawy i pracy, poznały swoje możliwości oraz osiągnęły małe sukcesy na miarę swoich możliwości.

Nauczyciele z innych placówek oraz rodzice poznali nowoczesne formy terapii i wiedzą u jakiego specjalisty szukać wsparcia i pomocy, z kim konsultować indywidualne przypadki dzieci z problemami rozwojowymi.

Dzięki wsparciu finansowemu możliwy był zakup nowoczesnego sprzętu terapeutycznego, który z pewnością podniesie jakość i atrakcyjność prowadzonych zajęć.

Koordynatorem projektu była p. Anna Kamińska, jednak realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania tzw. partnerów projektu – nauczycieli, którzy bezinteresownie prowadzili dodatkowe zajęcia oraz pełnili opiekę nad dziećmi podczas wyjazdu. Byli to: p. Małgorzata Grzeszczak, p. Bernadeta Piniarska, p. Ewa Mruczkowska. p. Tomasz Lewandowski, p. Hanna Lipińska. p. Katarzyna Pietrzak.

 

 

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie