Projekt „Zrozum mnie! Makaton – Program Rozwoju Komunikacji”

włącz .

Dnia 11 stycznia 2016 r. Zarząd Powiatu Nakielskiego ogłosił konkurs na organizację zajęć pozalekcyjnych w roku 2016 dla szkół i placówek prowadzonych przez powiat nakielski. Jedną z placówek, której projekt wygrał finansowanie przez powiat nakielski jest Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie. Pomysłodawcą wybranych zajęć pozalekcyjnych jest pani Sara Pawlicka.

Tropiciele historii - mój dom miasto, region

włącz .

Tropiciele historii – mój dom, miasto, region to projekt na zajęcia pozalekcyjne współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. Celem ogólnym zajęć historycznych było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia oraz wpajanie uczniom ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych.

Daj mi szansę – współczesne metody terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

włącz .

Głównym powodem podjęcia się realizacji projektu pn. Daj mi szansę – współczesne metody terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi była potrzeba zwiększenia liczby godzin zajęć terapeutycznych dla uczniów naszej szkoły, gdyż nie wszyscy mogą w nich uczestniczyć. Konieczne jest też stałe unowocześnianie i wzbogacanie pracowni w nowy sprzęt i pomoce do pracy, by zajęcia z dziećmi były coraz atrakcyjniejsze, a efekty pracy coraz lepsze.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie