Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić

włącz .

REALIZACJA ZADANIA NR 5

Z PROJEKTU BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNY UCZEŃ

w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie

 

"Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić" to temat konwersatoriów i spotkań, które zostały przeprowadzone w naszej szkole na początku marca. 

Prawna ochrona dóbr osobistych, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne

włącz .

REALIZACJA ZADANIA NR 4

Z PROJEKTU BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie 

            Zadanie na temat „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne” zostało przeprowadzone w formie pogadanek we wszystkich klasach z podziałem na trzy grupy wiekowe.

Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna

włącz .

REALIZACJA ZADANIA NR 3

Z PROJEKTU BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie 

            Spotkania dotyczące bezpieczeństwa w naszej szkole prowadzone są systematycznie i wiele tematów poruszanych jest nie tylko na forum szkoły, ale także na zajęciach z wychowawcami w klasach w czasie lekcji wychowawczych.

           

Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi

włącz .

REALIZACJA ZADANIA NR 2

Z PROJEKTU BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie

Zadanie na temat „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel – uczeń, dziecko – rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)” zostało zrealizowane w formie konkursu plastycznego.

Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel

włącz .

REALIZACJA ZADANIA NR 1

Z PROJEKTU BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNY UCZEŃ

w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie

W dniach 17 - 21 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie zostały przeprowadzone, w trzech grupach wiekowych, debaty na temat: Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie