Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna

włącz .

 

REALIZACJA ZADANIA NR 3

Z PROJEKTU BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie 

            Spotkania dotyczące bezpieczeństwa w naszej szkole prowadzone są systematycznie i wiele tematów poruszanych jest nie tylko na forum szkoły, ale także na zajęciach z wychowawcami w klasach w czasie lekcji wychowawczych.

            Pierwszym działaniem związanym z realizacją projektu Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeńbyło przeprowadzenie spotkania ze Strażą Pożarną. Spotkanie to odbyło się 31 października 2014 roku i zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część była zaskoczeniem dla uczniów i nauczycieli, ponieważ strażacy przygotowali dla naszej szkoły ewakuację. Oczywiście kilka dni wcześniej uczniowie zostali zapoznani z zasadami ewakuacji w naszej szkole w czasie godzin wychowawczych. Strażacy przystąpili do ewakuacji uczniów, pracowników i nauczycieli. Po przybyciu przeszukano pomieszczenia całego budynku szkoły. W jednej klasie ratownicy napotkali i nauczyciela ucznia, którym trzeba było pomóc w opuszczeniu budynku. Tak wyglądały ćwiczenia i ewakuacja szkoły. 

Drugą część spotkania ze strażakami poświęcono ratownictwu. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie wyjaśniali, jak powinniśmy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia oraz jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu, który np. straci przytomność, zemdleje lub złamie nogę. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali instrukcji strażaków, a następnie pod ich czujnym okiem mogli sprawdzić otrzymaną wiedzę. To bardzo cenna wiedza i umiejętności, które być może kiedyś pomogą nam uratować czyjeś życie. 

W ramach tego zadania uczniowie naszej szkoły uczestniczyli także w spotkaniu z policjantem w dniu 19 listopada 2014 roku. Rozmowy z uczniami zostały przeprowadzone w dwóch grupach.  Pan policjanta st. sierż. Damiana Ziółkowskiego z Komisariatu w Szubinie dla grupy starszej przygotował temat związany z odpowiedzialnością karną nieletnich za popełniane przez nich czyny. Młodzież dowiedziała się, jakie zachowania są prawem zabronione i co może grozić nieletniemu za łamanie prawa. Dla młodszych klas zostało przygotowane spotkanie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie pobytu w domu, a także przypomniano im o zasadach poruszania sie po drogach. Dzieci zostały też poinformowane, jak należy zachować się podczas kontaktu z obcym psem oraz jaką pozycję przybrać, gdy zwierzę jest agresywne. Wszystko, co mówił pan policjant wzbogacone było prezentacją multimedialną i kolorowymi obrazkami dla najmłodszych. 

Zakończeniem spotkań z policjantami było odwiedzenie Posterunku Policji w Szubinie. Celem odwiedzin szubińskiej jednostki było zwiedzenia siedziby, poznania sposobu jej funkcjonowania, jak również aby zaspokoić ciekawość dzieci i młodzieży. Pan policjant oprowadził nas po komisariacie, opowiedział o pracy policjantów w Szubinie, udostępnił samochód policyjny, w którym nasi uczniowie mogli zabawić się w policjantów, zrobiliśmy sobie odciski palców, a Pan Komendant cierpliwie odpowiadał na pytania uczniów.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie