Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi

włącz .

 

REALIZACJA ZADANIA NR 2

Z PROJEKTU BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie

Zadanie na temat „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel – uczeń, dziecko – rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)” zostało zrealizowane w formie konkursu plastycznego.

Wstępem do tego zadania były rozmowy z uczniami podczas godzin z wychowawcą, zajęć rewalidacyjnych oraz lekcji funkcjonowania osobistego i społecznego i lekcji funkcjonowania w środowisku. Większość uczniów wie, jak powinny układać się relacje międzyludzkie na wszystkich płaszczyznach i potrafią o tym w prosty sposób opowiedzieć.

Zadanie, jakie przed uczniami zostało postawione to zobrazowanie tych wypowiedzi i przemyśleń w formie plastycznej z zastosowaniem dowolnych technik wyrazu artystycznego.

Aby to nieznacznie dzieciom ułatwić zagadnienie zostało zawężone do kilku tematów do wyboru:

  1. Wspólnie się bawimy
  2. Moje obowiązki domowe
  3. Rodzina wielopokoleniowa
  4. Ja i mój nauczyciel
  5. Relacje w mojej klasie
  6. Czas wolny w moim miejscu zamieszkania

Uczniowie podczas różnych zajęć opracowywali projekty swoich prac i wykonywali je. Niektórzy pracowali indywidualnie, inni w małych grupach; samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczycieli.

Efektem tych działań było powstanie wielu pięknych i przede wszystkim różnorodnych prac plastycznych, a wybór najlepszych 10 prac był niezwykle trudny. Koordynatorom w wyborze pomagali także uczniowie. Prace wybrane zostały nagrodzone, a pozostałe udekorowały gazetkę w holu szkoły.

A oto prace przesłane na konkurs:

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie