35-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

"SERCE SŁYSZY SERCE" Przegląd w Bydgoszczy

włącz .

11 grudnia w hali sportowej w Zespołu Szkół Nr 7 w Bydgoszczy odbył się IV Wojewódzki Przegląd      Małych Form Scenicznych dla Osób Niepełnosprawnych ‘’ Serce słyszy Serce ‘’. Była to ostatnia impreza w ramach bydgoskiego grantu oświatowego;Przedsięwzięcia miały wieloraką formę: otwartego festynu z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych, cyklicznych warsztatów plastycznych w Okręgowym Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego oraz Integracyjnej Olimpiady Sportowej Ruch to radość. Przedsięwzięcia skierowane były do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zainteresowanych edukacją sceniczną, historią i sztuką. Propagowały zdrowy tryb życia, sport i rekreację. Patronat honorowy objęli: Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty. W Przeglądzie Małych Form Scenicznych udział wzięły szkoły / placówki naszego województwa kształcące dzieci i młodzież niepełnosprawną, w tym również Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie